Verzekeringsrecht advocaat

Onze juridische bijstand neemt verschillende vormen aan. Aves Legal staat zowel de verzekerde bij als de verzekeringsonderneming. Je doet een beroep op onze expertise voor geschillenbeslechting en op het vlak van risico- en polisanalyse. We ondersteunen je met doordacht advies en verdedigen jouw belangen tijdens bemiddeling of procedures.

We kunnen jou als verzekeringsmaatschappij daarnaast ook hulp bieden door uw verzekerden bij te staan in het kader van hun polis rechtsbijstand (volgens vooraf gesloten kaderovereenkomst met tarieven en vaste werkwijze), of door het intern beheer van bepaalde dossiers over te nemen, met oog op een minnelijke regeling.

Juridische bijstand voor de verzekeringsmaatschappij

We ondersteunen je met deskundige juridische dienstverlening in een waaier aan rechtstakken. Ons team van advocaten brengt heel wat expertise samen, zodat we in elke rechtstak correct advies en doorgedreven bijstand kunnen verlenen. We bekijken je zaak vanuit vogelperspectief om een open blik te houden op het volledige plaatje en zo oplossingen te vinden die anders misschien onzichtbaar blijven.

Strafrecht en verkeersrecht

Omdat ernstige schadegevallen vaak strafrechtelijk onderzocht worden, is het strafrecht nooit veraf voor verzekeraars. Daar waar verschillende rechtstakken elkaar ontmoeten, is het geen overbodige luxe om een ervaren advocaat onder de arm te nemen. De afhandelingen van schadegevallen kan een werk van lange adem zijn en resulteren in complexe juridische vraagstukken.

Aansprakelijkheidsrecht

Schade en verlies horen bij het leven. Als iemand schade lijdt, rijst ook de vraag naar de aansprakelijkheid. Wie aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, moet die schade vergoeden. Als verzekeraar kan je hiervoor worden aangesproken. Voor gespecialiseerde juridische bijstand omtrent aansprakelijkheid doe je een beroep op Aves Legal.

Contractenrecht

Onze advocaten in Leuven helpen op verschillende manieren bij contractenrecht, zoals bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, het onderhandelen met andere partijen of het oplossen van geschillen over contracten. We volgen de nieuwe ontwikkelingen in het contractenrecht op de voet en bieden up-to-date advies.

Verzekeringsrecht

We behartigen de belangen van jou als verzekeringsmaatschappij. Bovendien staan we steeds paraat met gedegen advies bij het boordelen van claims of het onderhandelen over regelingen. Waar mogelijk lossen we geschillen op buiten de rechtbank, zo niet procederen we.

Consumentenbescherming

Onze advocaten in Leuven helpen op verschillende manieren bij consumentenbescherming. We adviseren verzekeraars over de wetgeving of concrete claims van consumenten. We onderhandelen, bemiddelen en verdedigen waar nodig je belangen in rechtszaken.

Invordering van verzekeringspremies

Het komt wel eens voor dat iemand de maandelijkse verzekeringspremie(s) niet betaalt. In zeer hardnekkige gevallen schakel je het best een ervaren advocaat in. We zenden eerst nog een duidelijke ingebrekestelling en bewandelen nadien de gerechtelijke weg, zodat jij krijgt waar je recht op hebt.

Aves Legal voor verzekeringsmaatschappijen

Jouw advocatenkantoor in Leuven

Integer, in wederzijds vertrouwen en analytisch. Zo gaan we te werk. Jij geeft de richting aan van de weg die we samen afleggen om jouw probleem op de elegantst mogelijke manier op te lossen. Steeds in overleg.

We willen naast je staan als langdurige partner. Zo bieden we advies op maat bieden en dragen we jouw belangen ten volle mee uit tijdens bemiddelingen of procedures. We zijn er voor je.

Je advocatenkantoor in Leuven

Integer, in wederzijds vertrouwen en analytisch. Zo gaan we te werk. Jij geeft de richting aan van de weg die we samen afleggen om jouw probleem op de elegantst mogelijke manier op te lossen. Steeds in overleg.

We willen naast je staan als langdurige partner. Zo bieden we advies op maat bieden en dragen we jouw belangen ten volle mee uit tijdens bemiddelingen of procedures. We zijn er voor je.