Integere en gespecialiseerde bijstand

Aves Legal biedt je deskundige juridische dienstverlening in verschillende rechtsgebieden. Je rekent op onze gespecialiseerde advocaten voor doelgericht advies en een persoonlijke aanpak. Omdat we geloven dat de gerechtelijke weg niet noodzakelijk de juiste is, staan we je ook bij met bemiddeling. Zo nodig pleiten we je zaak uiteraard vol overgave voor de rechtbank.

Juridische bijstand voor jou

Ons gemotiveerde team van advocaten brengt heel wat expertise samen, zodat we in elke rechtstak correct advies en doorgedreven bijstand kunnen verlenen. We bekijken je zaak vanuit vogelperspectief om een open blik te houden op het volledige plaatje en zo oplossingen te vinden die anders misschien onzichtbaar blijven.

Strafrecht en verkeersrecht

Gedagvaard voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank? Geverbaliseerd voor een verkeersovertreding (overdreven snelheid, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, enz)? Welke rechten heb je bij het verhoor door de politie na een verkeersongeval of na een misdrijf in het algemeen?
Wie in aanraking komt met een strafzaak -ongeacht of het een verkeersinbreuk betreft of een correctionele zaak- doet er goed aan om een ervaren advocaat strafrecht onder de arm te nemen.

Bouwrecht

Onze advocaten bieden gedegen advies op basis van een uitgebreide expertise in bouwrecht. In een bouwproces zijn veel partijen betrokken. Bots je op contractuele geschillen, vertragingen, bouwmisdrijven of schadegevallen, doe dan een beroep op de advocaten bouwrecht van Aves Legal. We geloven sterk in onderhandeling als conflictoplossing en voeren de moeilijke gesprekken in jouw belang.

Familierecht

Huwelijks- en samenlevingscontracten, een echtscheiding en omgangsregeling voor de kinderen, erfrecht, … Aves Legal kijkt verder dan de juridische kant van de zaak. We hebben ook aandacht voor het praktische, financiële en vooral het menselijke aspect. Waar mogelijk zoeken we oplossingen buiten de rechtbank.

Aansprakelijkheidsrecht

Schade en verlies horen bij het leven. Als iemand schade lijdt, rijst ook de vraag naar de aansprakelijkheid. Wie aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, moet die schade vergoeden. Aves Legal legt zich toe op geschillen inzake aansprakelijkheid, zowel aan de zijde van de schadelijder als van de mogelijke veroorzaker van de schade.

Contractenrecht

Contracten zijn een wezenlijk deel van het dagelijks leven. Kom je niet tot een gedeelde mening bij het sluiten van een overeenkomst? Of leeft de tegenpartij de afspraken niet na? Schakel dan een ervaren advocaat in om je te ondersteunen: bij het beoordelen, opstellen, onderhandelen van een overeenkomst of om geschillen op te lossen. Je rekent op het deskundige advies van Aves Legal.

Verzekeringsrecht

Een verzekering sluit je af om een beroep op te doen als het een keer tegenzit. Nood aan advies om wegwijs te worden in het jargon van polissen? Weigert de verzekeraar een schadeclaim te betalen? Schakel dan de gespecialiseerde advocaten van Aves Legal in. We nemen je moeilijke communicatie uit handen en zetten alles op alles voor de best mogelijke uitkomst.

Consumentenbescherming

Als consument heb je bij de aankoop van goederen en diensten bepaalde rechten. Wij informeren je over je rechten, beschermen die en dwingen ze waar nodig voor jou af. Onze advocaten in Leuven helpen op verschillende manieren bij consumentenbescherming.

Bemiddeling

Waar mogelijk proberen we via bemiddeling geschillen op te lossen van mens tot mens, zonder de gerechtelijke weg te bewandelen. Wij kunnen optreden als onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar om tot een toereikend compromis te komen.

Aves Legal oplossingen particulieren

Jouw advocatenkantoor in Leuven

Integer, in wederzijds vertrouwen en analytisch. Zo gaan we te werk. Jij geeft de richting aan van de weg die we samen afleggen om jouw probleem op de elegantst mogelijke manier op te lossen. Steeds in overleg.

We willen naast je staan als langdurige partner. Op deze manier bieden we advies op maat en dragen we jouw belangen ten volle mee uit tijdens bemiddelingen of procedures. We zijn er voor je.