Vind je advocaat voor ondernemingen

Bij Aves Legal reken je op een uitgebreide knowhow over een waaier aan rechtsgebieden die voor jou als ondernemer belangrijk zijn. We willen je juridische kopzorgen wegnemen, zodat je kan focussen op wat echt belangrijk is: je zaak uitbouwen. Als langetermijnpartner staan we klaar met doelgericht advies, nemen we bemiddeling op ons en pleiten we jouw zaak in de rechtbank wanneer nodig.

Juridische Bijstand voor jouw onderneming

Ons team van gemotiveerde advocaten brengt heel wat expertise samen, zodat we in elke rechtstak correct advies en doorgedreven bijstand kunnen verlenen. We bekijken je zaak vanuit vogelperspectief om een open blik te houden op het volledige plaatje en zo oplossingen te vinden die anders misschien onzichtbaar blijven.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is de regelgeving die de rechten en plichten van ondernemingen omvat. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Voor alle juridische vragen bij het reilen en zeilen van je onderneming, kan je een beroep doen op Aves Legal.

Handels- en economisch recht

Handels- en economisch recht spitst zich toe op de relaties tussen handelaars onderling en op de relaties van handelaars met hun klanten, zoals bijvoorbeeld de overeenkomsten die tussen partijen bestaan. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De ervaren advocaten van Aves Legal staan je bij in de diverse aspecten van deze rechtstakken.

Litigation (waaronder invordering van facturen)

Wanneer andere vormen van geschillenbeslechting niet leiden tot een gepaste oplossing zijn we soms genoodzaakt naar de rechtbank te gaan. Procederen is erg intensief en kan lang aanslepen. Laat je daarom bijstaan door een doorwinterde advocaat die jouw belangen nooit uit het oog verliest. Vol overgave pleiten we jouw zaak voor de verschillende rechtbanken in België.

Bouwrecht

Bots je op bouwgeschillen? Of win je graag advies in over je volgende bouwproject? We staan klaar voor aannemers, bouwpromotoren, architecten, eigenaars, … Het is belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn. Zeker als er iets fout loopt tijdens het bouwproces. Je rekent op de advocaten bouwrecht van Aves Legal.

Aansprakelijkheidsrecht

Schade en verlies horen bij het leven. Als iemand schade lijdt, rijst ook de vraag naar de aansprakelijkheid. Wie aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, moet die schade vergoeden. Fouten kunnen binnen een contractuele context worden gemaakt, of volledig buiten elke overeenkomst om. Aves Legal biedt ondersteuning, zowel aan de zijde van de schadelijder als van de mogelijke veroorzaker van de schade.

Contractenrecht

Als ondernemer of bedrijf sluit je op regelmatige basis contracten af. Onze advocaten in Leuven staan je op verschillende manieren bij: het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, het onderhandelen met andere partijen, het oplossen van geschillen, … We zijn op de hoogte van de meest recente wetgeving en begeleiden je graag met advies op maat.

Energierecht

De energiesector is een belangrijke drijvende kracht voor de wereldwijde economie. De invloed op geopolitiek en economie is niet min, en vice versa. De regelgeving kan dan ook complex zijn. Laat je bijstaan door de juridische experten van Aves Legal, die je industrie begrijpen en alles op alles zetten voor de optimale oplossing.

Verzekeringsrecht

Onze advocaten in Leuven zijn specialisten in verzekeringsrecht. Wanneer de afspraken tussen de verzekeraar en de verzekerde niet worden nageleefd, doe je er goed aan een ervaren advocaat onder de arm te nemen. We onderzoeken jouw zaak grondig, tot en met de kleine lettertjes. Je rekent op het duidelijke advies van Aves Legal.

Strafrecht

De brede tak van het strafrecht omvat alle dossiers over misdrijven waarvoor de rechter een straf kan uitspreken. Ook in de zakelijke context kunnen strafrechtelijke procedures voorkomen. Denk aan sociale, fiscale of economische fraude, welzijn op het werk, valsheid in geschriften, internetfraude, inbreuken op de sociale wetgeving … Onze ervaren advocaten ondersteunen jou als ondernemer met het juiste advies.

Arbitrage

De traditionele rechtsgang kent vaak een lang, vermoeiend en duur verloop. Arbitrage is een alternatieve manier om een geschil te beslechten. De betrokken partijen leggen de zaak voor aan een neutrale arbiter of arbitrage-instelling. Die oordeelt over het geschil en verleent een bindend arbitraal vonnis, uitvoerbaar via de gerechtsdeurwaarder.

Een van de belangrijkste onderscheidende factoren binnen het strafrecht is het verschil tussen overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Beeld Gunter Fransis

Je advocatenkantoor in Leuven

Integer, in wederzijds vertrouwen en analytisch. Zo gaan we te werk. Jij geeft de richting aan van de weg die we samen afleggen om jouw probleem op de elegantst mogelijke manier op te lossen. Steeds in overleg. 

We willen naast je staan als langdurige partner. Zo bieden we advies op maat en dragen we jouw belangen ten volle mee uit tijdens bemiddelingen of procedures. We zijn er voor je.