ONZE EXPERTISE

De voordelen van bemiddeling

Conflict is een onvermijdelijk deel van het leven, of we nu zakelijke geschillen hebben, familierechtelijke kwesties moeten aanpakken of geconfronteerd worden met burenruzies. In dit artikel gaan we dieper in op de voordelen van bemiddeling, een benadering die niet alleen effectief is, maar ook persoonlijk en op maat gemaakt. Ontdek waarom steeds meer mensen voor deze keuze gaan en hoe het verschilt van traditionele rechtszaken.

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een doeltreffende methode voor het oplossen van conflicten, waarbij een neutrale derde partij, bekend als de bemiddelaar, de betrokkenen begeleidt om tot een oplossing te komen.

Dit proces gaat verder dan alleen juridische aspecten en biedt ruimte voor het uiten van emoties, verbetering van communicatie, erkenning van elkaars belangen en perspectieven, en het gezamenlijk aanpakken van problemen die alle partijen aangaan.

Waarom kiezen voor bemiddeling met een erkend bemiddelaar?

  • Behoud van relaties: In situaties waar we nog steeds een relatie hebben met de andere partij, zoals bij echtscheidingen met kinderen of zakelijke geschillen, kan bemiddeling helpen om die relatie te behouden en de communicatie te verbeteren. Bij bemiddeling wordt niet altijd onmiddellijk naar oplossingen gezocht maar wordt er geluisterd naar de emoties, bekommernissen en belangen van de partijen. Door naar elkaars verhaal te luisteren, krijgen de betrokkenen meer duidelijkheid over elkaars houding en beweegredenen, wat begrip met zich meebrengt. Vanaf er begrip voor elkaar is, hebben we een goede basis om samen te zoeken naar oplossingen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

  • Snellere oplossing: Bemiddeling is doorgaans sneller dan een rechtszaak, waardoor je snel tot een oplossing kan komen.

  • Kostenbesparing: Bemiddeling is over het algemeen kostenefficiënter dan een gerechtelijke procedure, met minder juridische en administratieve kosten.

  • Vertrouwelijkheid: Alles wat tijdens een bemiddeling wordt besproken, blijft strikt vertrouwelijk en kan niet tegen jou worden gebruikt in een gerechtelijke procedure.

  • Oplossing op maat: Bemiddeling biedt de mogelijkheid om een oplossing te vinden die bij jou en de andere partij past, in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure waarin eerder wordt gewerkt met ‘standaardoplossingen’. Bij bemiddeling hebben de partijen de oplossing meer zelf in de hand. Ze reiken de oplossing zelf aan. Bij een vonnis is het de rechtbank die de beslissing neemt.

Wanneer is bemiddeling geschikt?

Bemiddeling is een veelzijdige methode die geschikt is voor diverse situaties. Het kan uitkomst bieden in:

  • Echtscheidingen: zowel enkel de afhandeling van het financieel aspect, als wanneer er kinderen bij betrokken zijn.
  • Zakelijke geschillen tussen partners, klanten, of leveranciers.
  • Burenruzies en conflicten binnen de gemeenschap.
  • Geschillen op de werkvloer, variërend van conflicten tussen collega’s tot kwesties tussen werknemers en werkgevers.

Het verschil tussen bemiddeling en een rechtszaak

Het belangrijkste verschil tussen bemiddeling en een rechtszaak is dat bij bemiddeling de betrokkenen de controle behouden en actief samenwerken om tot een oplossing te komen. In tegenstelling tot een rechtszaak, waarbij een rechter de beslissing neemt op basis van wetten en voorschriften, geeft bemiddeling jou en de andere partij de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op de uitkomst.

Dit betekent dat je niet afhankelijk bent van een externe autoriteit om een beslissing voor je te nemen, maar in plaats daarvan actief kunt deelnemen aan het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Hierdoor is bemiddeling vaak een meer bevredigende en op maat gemaakte aanpak voor conflictoplossing.

Bemiddeling

Belangrijke disclaimer: De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Aves Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit artikel. Voor juridisch advies op maat raden wij jou aan om altijd contact op te nemen met ons. 

Meer weten over bemiddeling?

Wil je meer inzicht krijgen in hoe bemiddeling jou kan helpen bij het effectief oplossen van conflicten? Onze ervaren advocaat en erkend bemiddelaar, Rina Henderix, staat klaar om jou te begeleiden in bemiddelingskwesties

Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. We zijn er om je te helpen bij het beheersen van conflicten en het bereiken van oplossingen waar ieder zich goed bij kan voelen.

Rina Henderix