Verkeersrecht: Expertise en bijstand

Gedagvaard voor de politierechtbank? Of geverbaliseerd voor een verkeersovertreding? Kan je protesteren tegen een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs? Welke rechten heb je bij het verhoor door de politie na een verkeersongeval of een verkeersinbreuk? Aves Legal heeft de expertise en is de juiste keuze wanneer je bijstand wenst in een verkeerszaak en in gelijkaardige situaties verzeild raakt.

We staan voor je klaar

We kijken ook met jou na of je een rechtsbijstandsverzekering hebt, waarmee jouw verzekeraar de procedurekosten en advocaatshonoraria kan dekken. Vaak zit deze verzekering in je autoverzekering, mogelijk zonder jouw weten. Aves Legal staat klaar voor:

  1. Geschillen over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen
  2. Schadebegroting en -terugvordering
  3. Verdediging in de politierechtbank voor verkeersovertredingen zoals snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, positieve speekseltest, verkeersagressie, rijden tijdens een rijverbod…
Jasper, advocaat bij Aves Legal. Advocatenkantoor in Leuven.

Jouw complexe overeenkomst in betrouwbare handen

Bij Aves Legal luisteren we naar jouw verhaal. We gaan vanuit een vogelperspectief aan de slag om jouw situatie te begrijpen en op te lossen. Onze ervaren advocaten leveren hoogwaardige juridische diensten met oog voor detail en jouw gemoedsrust.