Strafrecht advies en Verdediging

Bij Aves Legal begrijpen we de complexiteit van het strafrecht en zijn we er om jou bij te staan. Als jouw ervaren strafpleiter bieden we advies en verdediging in uiteenlopende misdrijfzaken. Of je nu slachtoffer bent of verdachte, wij staan klaar om jouw rechten te beschermen en jou door het hele proces te begeleiden. op het totale plaatje. Van mens tot mens gaan we aan de slag om jouw probleem te erkennen en op te lossen met onze doorgedreven juridische knowhow.

Ervaren Strafpleiters voor Slachtoffers en Verdachten

Strafrecht omhelst alle dossiers omtrent misdrijven waarvoor een straf kan worden uitgesproken door de rechter. Dit is een zeer brede tak van het recht. Wie betrokken raakt in een strafzaak heeft zonder twijfel nood aan een ervaren en gespecialiseerd strafpleiter.

Zowel slachtoffers als verdachten kunnen bij Aves Legal rekenen op advies en verdediging. We ondersteunen jou doorheen heel de procedure, van het politieverhoor tot en met de verdediging voor de rechtbank die oordeelt over schuld of onschuld en de straf hiervoor bepaalt. Afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf zal de procedure zich afspelen voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank of voor het Hof van Assisen. Op al deze fora beschikken onze advocaten over een ruime expertise.

Gunter Fransis van Aves Legal Advocatenkantoor Leuven

Verdegiging tijdens Onderzoeksfase en Na Afloop van Strafprocedure

We begrijpen dat het strafrechtelijke proces complex en overweldigend kan zijn. Daarom bieden we volledige ondersteuning gedurende de gehele strafprocedure. We zorgen ervoor dat jouw belangen worden vertegenwoordigd en jouw rechten worden beschermd.

Indien je tijdens de onderzoeksfase in voorlopige hechtenis wordt geplaatst door de onderzoeksrechter via een bevel tot aanhouding, kan je op ons een beroep doen voor de verdediging voor de onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling).

Ook indien er na afloop van de eigenlijke procedure verdere bijstand nodig is, staat Aves Legal Advocaten voor jou klaar, onder meer voor:

  • het aanvechten van het arrest dat de uiteindelijke straf bepaalt bij het Hof van Cassatie of nadien bij het Europees Hof voor de rechten van de Mens
  • bijstand tijdens de strafuitvoering

Strafrecht specialisten: Van Algemeen tot Financieel-Economisch

Binnen het strafrecht zijn er verschillende rechtsgebieden met elk hun eigen complexiteit. Zaken die regelmatig behandeld worden door onze ervaren strafpleiters:

  • Algemeen strafrecht: diefstal, afpersing, slagen en verwondingen, zedenmisdrijven, moord en doodslag, oplichting, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte
  • Bijzonder strafrecht: drugs en verdovende middelen, racisme, xenofobie en antidiscriminatie, terrorisme en extremisme, informaticafraude, hacken, mensenhandel en prostitutie
  • Sociaal strafrecht: zwartwerk, koppelbazerij, tewerkstelling van illegalen, niet respecteren van de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne
  • Internationaal en humanitair strafrecht
  • Financieel-economisch strafrecht: witwasmisdrijven, fraude, organisatie van onvermogen, faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen, omkoping en corruptie, misbruik van voorkennis, schending van het fabrieksgeheim

Jouw Strafzaak in betrouwbare handen

Bij Aves Legal geloven we in het bouwen van vertrouwensrelaties. We luisteren naar jouw verhaal, begrijpen waarom je juridische ondersteuning nodig hebt, en gaan vanuit een vogelperspectief aan de slag om jouw situatie te erkennen en op te lossen. Onze strafpleiters zijn 100% geëngageerd en leveren hoogwaardige juridische diensten met integriteit.