ONZE EXPERTISE

Wat te doen na een verkeersongeval

Een verkeersongeval is een ingrijpende gebeurtenis zijn, en vaak weet je niet meteen welke stappen je moet nemen in zo’n stressvolle situatie. Moet je onmiddellijk de politie bellen? De ambulance? Wat als je de plaats van het ongeval verlaat?

In dit artikel nemen we je mee door de stappen die je best volgt na een verkeersongeval.

Wat te doen na een verkeersongeval? Aves Legal

Een verkeersongeval met uitsluitend stoffelijke schade

Als je betrokken bent bij een verkeersongeval met enkel stoffelijke schade, kan je de volgende stappen zetten om de situatie correct af te handelen.

  • Identificatie: Als de betrokken partijen ouder zijn dan 15 jaar, toon je identiteitskaart of ander identificatiebewijs aan de andere betrokkenen. Dit is belangrijk om de nodige informatie uit te wisselen.

  • Gemeenschappelijke vaststelling: Probeer samen met de andere betrokken partij(en) alle relevante informatie vast te leggen. Dit kan gebeuren aan de hand van een Europees aanrijdingsformulier (EAF) als beide partijen akkoord gaan.
    Als er geen consensus is, bel ter plaatse de politie om de nodige vaststellingen te laten doen. Als de politie niet ter plaatse kan komen, doe dan zo snel mogelijk aangifte op het politiebureau.

  • Achterlaten van gegevens: Als er slechts één partij betrokken is bij het ongeval, laat dan je naam en adres achter op een goed zichtbare plaats. Informeer ook zo snel mogelijk de eigenaar van het beschadigde goed/voertuig en/of de politie.
Wat na een verkeersongeval? Aves Legal

Een verkeersongeval met lichamelijk letsel

Bij lichamelijk letsel na een aanrijding, is er een gedetailleerde aanpak en aandacht voor de betrokkenen nodig.

  • Hulp verlenen: Verleen indien nodig eerste hulp aan de gewonden. Bel onmiddellijk de hulpdiensten via het alarmnummer 112 en geef de locatie en de ernst van de situatie door.
  • Identificatie: Toon je identiteitskaart of ander identificatiebewijs aan de andere betrokkenen als zij ouder zijn dan 15 jaar.
  • De politie bellen en ter plaatse blijven: Het is verplicht om de politie te bellen bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel. Blijf ter plaatse tot de politie aankomt. Als de politie niet bereikt kan worden, moet je aangifte doen binnen de 24u.
  • Mag je (tijdelijk) niet ter plaatse blijven? Je mag tijdelijk de plaats van het ongeval verlaten om medische hulp te halen of om hulpdiensten te bellen. Je mag ook tijdelijk de plaats van het ongeval verlaten om de politie te verwittigen, maar enkel nadat je je naam en adres en telefoonnummer hebt doorgegeven aan aanwezige getuigen.

Het belangrijke verschil tussen 'niet ter plaatse blijven' en 'vluchtmisdrijf'

Het is belangrijk om het onderscheid te begrijpen tussen ‘niet ter plaatse blijven’ en ‘vluchtmisdrijf’, vooral omdat de gevolgen van deze twee misdrijven sterk kunnen variëren.

Bij ‘niet ter plaatse blijven’ draait het allemaal om de intentie van de betrokken persoon. In situaties van ‘niet ter plaatse blijven’ heeft de persoon niet de intentie om zich te onttrekken aan de noodzakelijke vaststellingen na het ongeval. In dergelijke gevallen kan men worden beschuldigd van ‘niet ter plaatse blijven’, wat meestal leidt tot mildere straffen in vergelijking met vluchtmisdrijf.

Bijvoorbeeld: je rijdt een fietser aan, maar deze geeft aan dat hij niet ernstig gewond is en dat hij zelf in fout is. Hierop ga je naar huis terwijl je ter plaatse had moeten blijven. Je had echter geen intentie om je te onttrekken aan de vaststellingen van de politie.

Aan de andere kant omvat vluchtmisdrijf het verlaten van de plaats van het ongeval met het bijzonder opzet om zich te onttrekken aan de vereiste vaststellingen. Belangrijk om te benadrukken is dat zelfs als de betrokken persoon geen schuld heeft aan het ongeval of als de andere partij volledig verantwoordelijk is, er nog steeds sprake kan zijn van vluchtmisdrijf als de intentie gericht is op het ontlopen van de vaststellingen.

Vluchtmisdrijf kan ernstige gevolgen hebben, waaronder strafrechtelijke vervolging, hoge boetes en het verlies van het rijbewijs.

Juridische expertise en bijstand bij verkeerszaken

Aves Legal heeft de nodige expertise als je bijstand nodig hebt in een verkeerszaak. Wij leveren zowel bijstand aan slachtoffers als daders van misdrijven. Ons team van ervaren advocaten staat klaar om je bij te staan.

Gunter Fransis van Aves Legal

Belangrijke disclaimer: De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Aves Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit artikel. Voor juridisch advies op maat raden wij jou aan om altijd contact op te nemen met ons. 

De waarheid achter onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken

Leena Giudice – advocaat team Strafrecht, deelde graag haar expertise rond het Antigoon-arrest. Wil je meer weten over strafrechtelijke procedures en de bescherming van je rechten? Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek met onze ervaren strafpleiters.