Dagvaarding bij dronkenschap en alcoholintoxicatie

Iedereen kan geconfronteerd worden met situaties waarin alcoholintoxicatie of dronkenschap achter het stuur een juridische kwestie wordt.
Deze situaties kunnen verstrekkende gevolgen hebben, zowel persoonlijk als juridisch. Het is essentieel om te begrijpen wat je te wachten staat
en welke stappen je moet ondernemen als je wordt gedagvaard.

Een van de belangrijkste onderscheidende factoren binnen het strafrecht is het verschil tussen overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Beeld Gunter Fransis

Wat te doen bij een dagvaarding ?

Word je gedagvaard voor strafbare alcoholintoxicatie of dronken sturen, dan is het van cruciaal belang om de juiste stappen te ondernemen. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

• Betaling van geldboete: Voor het betalen van de opgelegde geldboete moet je de ontvangst van een afrekening afwachten, wat enige tijd in beslag kan nemen.

• Start van rijverbod: Het rijverbod gaat in principe de vierde werkdag na de dag dat het aan je wordt betekend in (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet meegerekend). Binnen deze termijn moet het rijbewijs fysiek worden ingeleverd op de griffie van de Politierechtbank die je heeft veroordeeld.

• Strafmaat en herstel: De wet maakt een onderscheid tussen lichte alcoholintoxicatie en zware alcoholintoxicatie, met verschillende geldboetes en rijverboden. Soms kan de rechter bepaalde voorwaarden stellen voor het herstel van je rijbevoegdheid.

Alcoholintoxicatie versus dronkenschap

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap. Alcoholintoxicatie betekent dat je meer alcohol in je adem of bloed hebt dan wettelijk toegestaan is. Het is dus meetbaar en objectief. Je percentage kan getest worden door een ademtest en ademanalyse of door een bloedproef. Er is sprake van alcoholintoxicatie indien het percentage alcohol in je adem hoger is dan 0,22mg/l. Dit komt overeen met 0,5 promille alcohol in je bloed.

Bij dronkenschap heeft de bestuurder blijvend de controle over zijn daden verloren. Dit is een feitelijke vaststelling door de politie aan de hand van uiterlijke kenmerken en dient niet gemeten te worden door een toestel. Je hoeft dus niet positief te blazen opdat er sprake is van dronkenschap aan het stuur. De rechter zal soeverein oordelen of je je in een staat van dronkenschap bevond op het ogenblik van de feiten. Hij steunt hierbij op het Proces-Verbaal van de politie en eventueel op het verslag van een geneesheer.

De kwalificatie is niet enkel belangrijk wat betreft de strafmaat. Ook op het vlak van mogelijke schadevergoeding zal het een rol spelen. Indien je veroordeeld werd voor een inbreuk op de wegcode, samen met een veroordeling wegens dronkenschap, kan de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar regres uitoefenen. Dit betekent dat je verzekeraar, na een veroordeling tot dronkenschap, de vergoeding die hij betaald heeft voor de schade aan de slachtoffers op je kan verhalen.

Om dit te vermijden is het belangrijk dat je je laat bijstaan door een advocaat. Ons team zal er alles aan doen om deze kwalificatie te verhinderen.

Jasper en Robbe van Aves Legal

advocaat gespecialiseerd in dronkenschap en alcoholintoxicatie

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als je geconfronteerd wordt met een dagvaarding wegens alcoholintoxicatie of dronkenschap. Ons team van gespecialiseerde advocaten staat klaar om je bij te staan.

Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel juridisch advies en ondersteuning. Je staat er niet alleen voor.